MOTRONA-INTERFACE

Các bộ chuyển đổi dạng tín hiệu :từ tần số sang tương tự và truyền thông nối tiếp - FU251;từ tương tự sang tần số và truyền thông nối tiếp UF 251 ; SSI -> sang tương tụ và truyền thông nối tiếp -IV 251; từ SSI sang truyền dữ liệu song song , RS 232 ..-IP251...

-Màn mình quản lý dữ liệu -IX720

-Chuyển đổi từ CANBUS sang RS232- CA 251; PROFIBUS sang RS232-PB251

Manufactor: 

MOTRONA

Manufactor: 
Price: 
Liên hệ
Phone number: 
0916621621
Source: 
Hoang Hoa JSC