MOTRONA-CONTROL

-Xử lý , hiển thị dạng số tín hiệu tương tự-AX 020;tín hiệu số DX 020, vị trí ,bộ đếm -ZX 020

-Xử lý 2 kênh đầu vào tín hiệu dạng tương tự, tần số ,xung kết hợp thời gian-ZX122 , ZX123.

-Xử lý đồng thời 2 kênh đầu vào tương tự AX 345/AX 347.

-Bộ đếm , xử lý tốc độ cao - DX345/DX348.

-Đồng hồ hiển thị tốc độ, đồng hồ hiển thị sự sai lệch -Qx340; Qx540;Qx640;

-Bộ đếmhiển thị , Đặt thông số cho Fieldbus - CA/PB 340; CA/PB306.

-Nhiều chủng loại khác trong lĩnh vực đo đếm,xử lý , hiển thị các dạng tín hiệu .

Manufactor: 
Price: 
Liên hệ
Phone number: 
0916621621
Source: 
Hoang Hoa JSC