MOTRONA-MOTION

-Điều khiển đồng bộ tốc độ 2 điểm /bộ BY 125

-Phối hợp đồng bộ tốc độ 4 điểm /Bộ MC 700; MC720

-Ứng dụng đặc biệt đồng bộ tốc độ đa điểm với điểm chính ảo BY 701

-Ứng dụng đặc biệt cho máy cắt đĩa , máy cắt bay...CT 702, FA 701

-Ứng dụng đặc biệt cho công nghệ cuộn nhả (Giấy ,cắp điên ..) Điều khiển lực căng..WR 701

Manufactor: 
Price: 
Liên hệ
Phone number: 
0916621621
Source: 
Hoang Hoa JSC