TOSHIBA - Động Cơ Trung Áp TM21-M Series

Thông số kỹ thuật :

-Điện áp : 2300÷ 11000V.

-Dải công suất 200KW(270HP)÷3550kW(4750HP).

-Số cực 2÷10.

-Chuẩn IEC Frame Size 315 ÷450.

-Cấp cách điện F

Manufactor: 
Price: 
Liên hệ
Phone number: 
0916621621
Source: 
Hoang Hoa JSC